Công đoàn Trường Mầm non Phú Diễn A tổ chức  tham quan dã ngoại cho cán bộ giáo viên nhân viên (27/11/2020 8:3)

BCH Công đoàn kết hợp cùng Ban Giám Hiệu trường mầm non Phú Diễn A triển khai kế hoạch tổ chức team building chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020.

Công đoàn Trường Mầm non Phú Diễn A tổ chức

 tham quan dã ngoại cho cán bộ giáo viên nhân viên

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong toàn Trường, đồng thời phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đến toàn thể CB-GV-CNV, để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm học 2020-2021.
BCH Công đoàn kết hợp cùng Ban Giám Hiệu trường mầm non Phú Diễn A triển khai kế hoạch tổ chức team building chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020.

- Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh, giao lưu học hỏi cho toàn thể CB-GV-CNV, nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần để phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học trong toàn trường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi tham quan.

 

 

 

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong toàn Trường, đồng thời phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đến toàn thể CB-GV-CNV, để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm học 2020-2021.
BCH Công đoàn kết hợp cùng Ban Giám Hiệu trường mầm non Phú Diễn A triển khai kế hoạch tổ chức team building chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020.

- Tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh, giao lưu học hỏi cho toàn thể CB-GV-CNV, nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần để phục vụ cho nhiệm vụ dạy và học trong toàn trường.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi tham quan.

 

 

 

Tác giả: Văn Thị Liên