Hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến (15/08/2020 8:54)

Các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Bước 1

Tại màn hình trang chủ, nhấn nút Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2

Chọn kỳ tuyển sinh cần sử dụng, nhấn Đăng ký.

Bước 3

Lưu ý:

- Học sinh mầm non có thể nhập không cần mã học sinh và mật khẩu, phụ huynh nhập trực tiếp thông tin của học sinh vào form đăng ký tuyển sinh.

- Nếu thông tin về hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại không chính xác, phụ huynh vui lòng liên hệ cơ sở giáo dục cũ để chỉnh sửa hoặc đợi đến thời gian mở tuyển sinh trực tiếp mang hồ sơ tới trường để đăng ký tuyển sinh.

Bước 4

Chọn trường mà học sinh đăng ký tuyển sinh.

Lưu ý: Nếu phụ huynh không chọn được trường, phụ huynh vui lòng xem lại phân tuyến của trường muốn đăng ký tại “Tra cứu thông tin tuyển sinh”.

Bước 5

Phụ huynh kiểm tra lại thông tin sau đó nhập mã xác nhận và tích chọn cam kết, nhấn Tiếp tục.

Bước 6

Phụ huynh lưu lại mã hồ sơ đăng ký để tra cứu kết quả tuyển sinh.


 

Hướng dẫn Tra cứu hồ sơ

Bước 1

Tại màn hình trang chủ chọn Kết quả tuyển sinh.

Bước 2

Chọn tra cứu theo mã đăng ký tuyển sinh hoặc mã học sinh.

Ví dụ: tra cứu theo mã học sinh.

Bước 3

Nhập Mã học sinh, chọn Năm tuyển sinh và nhập Mã xác nhận.

Ví dụ: tra cứu theo mã học sinh.

Bước 4