Chọn chủ đề con:

Cảnh báo tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid- 19 (31/08/2020 6:52)

Dienx biến dịch trong nước đến thời điểm hiện nay và các biện pháp phòng chống dịch covid -19

Số 2405/SGDĐT-CTTT ngày 27/7/2020 (31/07/2020 9:34)

Phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Công văn số 1547/SDGĐT-GDMN Ngày 21/5/2020 (22/05/2020 16:53)

về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phòng chống Covi -19 với bếp ăn nhà trường (22/05/2020 16:31)

để bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, cục an toàn thực phẩm đã có công văn số 964/attp-nđtt gửi vụ giáo dục mầm non, vụ giáo dục tiểu học, vụ giáo dục thường xuyên, vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (bộ giáo dục và đào tạo) đề nghị yêu cầu bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các trường học phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 2, điều 2 nghị định 155/2018/nđ-cp ngày 12/11/2018 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế. chỉ những cơ sở đủ [...]

Công tác chuẩn bị cho trẻ đến trường (12/05/2020 12:10)

Thực hiện công văn số 1335/sgdđt-cttt và công văn số 200/gd&đt-mn về việc đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc covid-19 trong trường học. trường mầm non phú diễn a đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các phương án đón học sinh.