Chọn chủ đề con:

Đơn xin nhập học (13/08/2020 9:7)

Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Số 45/TB-MNPDA ngày 06/7/2020 (13/08/2020 8:59)

Thông báo tuyển sinh vào trường mầm non phú diễn a năm học 2020-2021

Số 515/DG&ĐT-TH ngày 31/7/2020 (13/08/2020 8:50)

Thực hiện các quy định tuyển sinh năm học 2020-2021 trong tình hình diễn biến dịch covid-19