Thông báo về việc cho trẻ đi học trở lại từ ngày 02/03/2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ DIỄN A

Số:   04    /TB-MNPDA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Phú Diễn, ngày 28 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho trẻ đi học trở lại từ ngày 02/03/2021

  Căn cứ Tờ trình số 522/TTrLN-SGDĐT-YT  ngày 24/02/2021 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Y tế về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Công văn số 363/UBND-GD&ĐT ngày 27/2/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ công văn số 89/GD&ĐT – THCS ngày 26/2/2021 của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Trường mầm non Phú Diễn A xin thông báo tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về một số nội dung sau:

1. Đối với cha mẹ học sinh

- Cha mẹ học sinh cho trẻ đi học trở lại bắt đầu từ ngày 02/03/2021.

- Nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do nhà trường đề ra.

- Trước khi đưa học sinh đến trường:

+ Cha mẹ học sinh cần kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, nếu trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phụ huynh cho trẻ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

+ Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang cho bản thân và cho con khi đưa con từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng.

+ Cha mẹ chuẩn bị bình nước cá nhân cho con mang đến trường.

+ Thực hiện tốt thông điệp 5K.

2. Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn trong và ngoài lớp. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón trẻ quay trở lại trường từ ngày 02/03/2021. Thực hiện tốt thông điệp 5K.

- Nếu CBGVNV có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn, và điều trị.

- Thực hiện đo thân nhiệt tại nhà và tại cổng trường khi đến trường (nhân viên Bảo vệ thực hiện và ghi lại những bất thường, báo cáo BGH để kịp thời xử lý).

- Giáo viên tại lớp có trách nhiệm kiểm tra thân thiệt của trẻ, hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

- Giáo viên cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày của học sinh và báo cáo Ban Giám hiệu để có căn cứ báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Nhân viên Bảo vệ thực hiện nghiêm túc việc khách đến trường liên hệ công tác phải khai báo y tế trước khi vào trường.

Trên đây là thông báo về việc cho trẻ quay trở lại trường của trường mầm non Phú Diễn A, kính mong các bậc phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường vì sức khỏe của trẻ và cộng đồng.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- 100% CB –GV-NV     để

- 100% CMHS;             t/h

- Lưu: VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

LÊ THỊ LUẬN