Chọn chủ đề video
Có tất cả : 64 video

LQVH: Thơ " Em yêu nhà em" (5-6 tuổi) ngày 20/4/2020
LQVH: Thơ " Tình bạn" ( 3-4 tuổi) ngày 16/4/2020
PTVĐ: Bò cao, tung và bắt bóng bằng 2 tay ( 3-4 tuổi) ngày 22/4/2020
Vận động âm nhạc: Con cào cào- ngày 10/4/2020
LQVH; Truyện của bưởi con( MGN) ngày 10/4/2020
LQVT; Xếp xen kẽ( MGB) ngày 3/4/2020
KPKH; Tìm hiểu một số loại rau ăn củ ( MGL) Ngày 14/4/2020
PTVĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m( MGB) ngày 15/4/2020
LQVH: Ong và bướm- ngày 9/4/2020